Vragen over zonnepanelen (zakelijk)

 

Jazeker, maar het is van belang om de grootte van de installatie te optimaliseren op basis van het eigen verbruiksprofiel. Wij kunnen u hierin uitstekend adviseren door het gebruik van professionele software.

Het vermogen van een zonnepaneel drukt men uit in Wattpiek (Wp). Er spelen vele factoren mee die bepalen wat de daadwerkelijke opbrengst van een zonnepaneel is. De oriëntatie en hellingshoek van het dak, de hoeveelheid schaduw die er op valt of het aantal zon-uren. In Nederland presteert een paneel daarom gemiddeld rond de 85% van zijn kunnen. Een systeem van 3.500 Wp levert daarom per jaar zo’n 3.000 kWh op. Op onze website staat een handige calculator om snel een indruk te kunnen krijgen.

Dit hangt af van het vermogen van de installatie, maar ook van uw energiecontract, mogelijkheid tot terugleveren en eigen stroomverbruik. Wij kunnen u hier goed over adviseren.

Een zonnepaneel presteert de eerste jaren altijd beter dan hetzelfde zonnepaneel dat al meerdere jaren op het dak ligt. Door degradatie neemt het maximaal vermogen van zonnepanelen elk jaar iets af. Fabrikanten van zonnepanelen geven aan dat het maximaal vermogen elk jaar afneemt met 0,5% tot 1% per jaar aan. De exacte waarde wordt meestal op een datasheet zonnepaneel van de fabrikant aangegeven.

Zonnestroominstallaties op dak zijn bijna altijd vergunningsvrij, maar er zijn uitzonderingen (bijvoorbeeld monumentale panden). U kunt controleren of u een vergunning nodig heeft via het omgevingsloket van uw gemeente.

Voordat een zonnepaneel duurzame stroom gaat leveren, moet het geproduceerd en vervoerd worden. Bij de productie en transport komt nog CO₂ vrij, omgerekend is dat ongeveer 60 gram per kWh. Door verbetering van zowel de productieprocessen van de fabrikant als de kwaliteit van de zonnepanelen, is een zonne-installatie steeds sneller CO₂-neutraal. De CO₂ die vrijkomt bij de productie en het vervoer van deze panelen wordt al binnen een jaar gecompenseerd door de opwekking van groene stroom. Vergeleken met grijze stroom, bespaar je per zelf opgewekt kWh met je zonnepanelen 450 gram CO₂. Een installatie van tien panelen (400 Wp) bespaart op deze manier elk jaar zo’n 1800 kg CO₂. Dit staat ongeveer gelijk aan de CO₂ die vrijkomt bij het rijden van 10.000 kilometer met een auto met een gemiddeld verbruik.

Ja, zonnepanelen zijn bijna volledig recyclebaar. Het hoofdbestandsdeel van zonnepanelen, silicium, verliest zijn werking niet en kan daardoor oneindig hergebruikt worden. De overige bestanddelen van een paneel, zoals aluminium of glas, zijn eveneens gemakkelijk te scheiden en te hergebruiken. Een gerecycled zonnepaneel kost ruim 70% minder energie dan een nieuw paneel.
Via alle importeurs van zonnepanelen in Europa wordt een recyclingbijdrage afgedragen. Deze is vanaf 1-7-2023 verhoogd naar €40 per ton, ongeveer €0,80 per zonnepaneel.
Voor meer informatie over het inleveren van zonnepanelen voor recycling gaat u naar: WeCycle.

ISDE staat voor investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing en loopt nog t/m 31 december 2023. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, ontvangt u € 125 per kWp. Belangrijke voorwaarde voor ISDE-subsidie voor zonnepanelen is dat het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kilowattuur is in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag, en dat de zonnepanelen worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting met een maximale aansluitwaarde van 3 x 80 Ampère.

Een investering in het kopen van zonnepanelen is gemiddeld na zo’n zeven jaar terugverdiend.  Heeft u niet de middelen om te investeren? Dan is zonnepanelen huren/leasen een slimme uitkomst. De terugverdientijd van je zonnepanelen is zo’n 2 tot 4 jaar langer, maar daar krijgt u onderhoud, verzekering en garanties voor terug.

Ja, er zijn verschillende soorten garantie: installatiegarantie en productgarantie.
De installatiegarantie is all-in en heeft betrekking op de volledige zonnestroominstallatie voor zover deze door ons is geïnstalleerd. De garantieperiode staat in onze verkoopovereenkomst.
Productgarantie varieert per product wat betreft de voorwaarden en garantieperiode. Dit wordt opgenomen in onze aanbieding.

Door het netto beschikbare oppervlak te delen door 2m<sup>2</sup> krijgt u een schatting van het aantal panelen dat op het dak zou kunnen passen. Een zonnepaneel heeft een vermogen van ongeveer 400 Wp en levert initieel ongeveer 350 kWh per jaar. U kunt dit ook berekenen met onze handige calculator.

Momenteel is de intentie om binnen 20 weken te installeren. Dit is deels afhankelijk van het gekozen zonne-energiesysteem. Als ondernemer dient u bijvoorbeeld een bepaalde netaansluiting te hebben, welke bepalend is voor de grootte van het systeem dat kan worden geïnstalleerd. Het verzwaren van een netaansluiting kan momenteel veel tijd in beslag nemen vanwege drukte bij de netbeheerders.

Uiteraard is het mogelijk de productie van uw zonnestroominstallatie in de gaten te houden. Vaak is het ook mogelijk om met behulp van extra stroommeters uw eigen verbruik aan het monitoringplatform toe te voegen, waardoor het inzichtelijk wordt hoe goed de opgewekte zonnestroom wordt benut en hoe dit kan worden geoptimaliseerd.

Voor grote installaties is het bijna altijd kostenefficiënt om een string-omvormer toe te passen. Met micro-omvormers en optimizers is de productie tot op module-niveau mogelijk, waardoor een defecte module eenvoudig te herkennen is en vervangen kan worden. Het nadeel is dat de micro-omvormer of optimizer zelf het defect kan veroorzaken.
Micro-omvormers en optimizers hebben voordelen op het gebied van extra veiligheid, omdat zij de zonnepanelen bij de bron kunnen uitschakelen. Maar gelijkwaardige veiligheid is te bereiken door kundige installatie volgens Scope 12 eisen, bijvoorbeeld het gescheiden aanbrengen van de positieve en negatieve stringkabels. Daarnaast kunnen micro-omvormers en optimizers voordelen bieden in schaduwrijke omgeving of obstakels.

Vragen over duurzaamheid (advies)

 

De huidige economie en het energiesysteem plegen roofbouw op onze planeet die uitgeput raakt. Door de uitstoot van CO2 warmt de atmosfeer op. Dit veroorzaakt periodes van extreme hitte, droogte of regenval waardoor mislukte oogsten, bosbranden en overstromingen tot rampzalige situaties leiden. Door bij te dragen aan een duurzaam energiesysteem kunnen wij de effecten beperken.

Wij zijn onderdeel van Groene Cadans dat er op gericht is om organisaties CO2-neutraal te maken. Uit ervaring weten we dat er veel potentie onbenut is. Terwijl verduurzaming zichzelf terugverdient en ervoor kan zorgen dat u zich als duurzame onderneming kan profileren en robuust bent voor de volatiele energiemarkten. Wij vinden dat alle potentie benut zou moeten worden en geven u hier graag inzicht in.

Goed advies levert vooral geld op!
De initiële kosten verschillen natuurlijk per situatie, maar een eerste kennismaking is gratis en vrijblijvend en toch krijgt u kwalitatief inzicht in de bespaarpotentie. Het vervolg bestaat meestal uit een energiebespaarplan waarvoor onze partner Groene Cadans gedetailleerd onderzoek doet op basis van data en modellering. Het resultaat is een routekaart met de relevante duurzame projecten met een begroting en verwachte kostenbesparing.
Als hieruit blijkt dat er genoeg behoefte en potentie is voor een meerjarige samenwerking dan kan Groene Cadans u volledig ondersteunen in de realisatie door middel van een unieke samenwerkingsvorm.
Voor energieadvies zijn verschillende subsidies beschikbaar, waarover wij u uitstekend kunnen adviseren.

logo-techniek-nl
logo-installq-erkend-installateur
logo-bespaargarant
logo-holland-solar